3η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίες Περιβάλλοντος VERDE TEC

Στην 3η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίες Περιβάλλοντος VERDE TEC, η οποία πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 18 έως 20 Μαρτίου 2022, στο MEC Παιανίας, συμμετείχε το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., με περίπτερο και διοργάνωση Εργαστηρίου με θέμα: «Δευτερογενή υλικά από την επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) – προοπτικές χρήσης στα δημόσια και ιδιωτικά έργα». Τόσο στο περίπτερο, όσο και στην εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΑΚΕΜ κ. Ηλ. Δημητριάδη στο Εργαστήριο, προβλήθηκε το έργο  L- CMETRICA “Κατασκευή λογισμικού Αποτίμησης Κύκλου Ζωής και υπολογισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατασκευών με χρήση δευτερογενών υλικών από Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων”