Στο έργο L-CMETRICA συμμετέχουν τρεις εταίροι:

  • Η εταιρία THESS S.A.,
  • Η εταιρία ΑΝΑΚΕΜ και 
  • Το εργαστήριο Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

THESS S.A.

Η Thessaloniki Software Solutions S.A. (THESS S.A.) ιδρύθηκε το 2011 ως μικρή εταιρεία με στόχο τη χρήση της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT) για τη βελτίωση του τρόπου ζωής. Πιο συγκεκριμένα, η THESS επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων επιπέδου λογισμικού(software) και υλικού (hardware) στους βιοϊατρικούς, τηλεπικοινωνιακούς και ευρύτερα επιστημονικούς τομείς. Επιπρόσθετα η εταιρεία διαθέτει την τεχνική κατάρτιση για να ικανοποιήσει τις (ICT) ανάγκες των πελατών της πάνω σε υπηρεσίες ιστού και εφαρμογές κινητών συσκευών (τηλεφώνων, tablets).

Το εργατικό δυναμικό που απασχολεί η εταιρεία έχει ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στον τομέα του υπολογιστικού και εφαρμοσμένου ηλεκτρομαγνητισμού και ειδικότερα στην αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων ιστών με κύματα στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων που βρίσκουν χρήση σε ιατρικές εφαρμογές, στον έλεγχο ασφάλειας στις επιβαλλόμενες εντάσεις του πεδίου ή τέλος στην ύπαρξη της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC/EMI). Το προσωπικό της THESS έχει απασχοληθεί σε πληθώρα ερευνητικών έργων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο που κυμαίνονται από την εκτίμηση των τιμών της ανθρώπινης έκθεσης σε μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έως μετρήσεις αξιολόγησης ασυρμάτων και οπτικών δικτύων. Επίσης, η εταιρεία έχει σχεδιάσει διάφορα ανεξάρτητα εργαλεία λογισμικού που εφαρμόζονται στις πλατφόρμες λογισμικού των πελατών της. Τέλος το προσωπικό έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία λογισμικού και εφαρμογών κινητών κάθε τύπου.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία πέρα από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της (B2B) κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό, συμμετέχει και σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της επιληψίας (dT-Epilepsy) το οποίο βρίσκεται στην Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες» – Συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ. Από το 2020 η εταιρεία εφαρμόζει για τη λειτουργία της το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9000:2015.

ΑΝΑΚΕΜ

ANAKEM logo_no background

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα  από τα πρώτα εγκεκριμένα  Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Σκοπός του ΣΣΕΔ είναι η συμβολή στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (ανακύκλωση του 70% των παραγόμενων ΑΕΚΚ), η τήρηση της νομοθεσίας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Την περίοδο 2013-2019 η ΑΝΑΚΕΜ διαχειρίστηκε 2.135.000 tn ΑΕΚΚ, με μέση ετήσια αύξηση 80%. Το 2019 η διαχειριζόμενη ποσότητα έφτασε τους 1.050.000 tn ενώ το 2020 αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.500.000 tn.

Συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (ιδιώτες, εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Υποστηρίζει δημόσιους φορείς και οργανισμούς, για την πρόληψη παραγωγής, την ορθή διαχείριση και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπαζών στην περιοχή ευθύνης τους και τους ενημερώνουμε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των έργων τους.

Η ΑΝΑΚΕΜ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το Εργαστήριο Δομικών Υλικών ΑΠΘ με επιτυχία, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου: Αξιοποίηση ΑΕΚΚ σε σκυροδέματα και επιχώματα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών αποτελεί ένα από τα βασικά Εργαστήρια που λειτουργούν από την ίδρυση της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. Στην ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται:
  • Τεχνολογία Σκυρ/τος και Δομικών Υλικών με έμφαση στην ανθεκτικότητα / επισκευή κατασκευών
  • Σχεδιασμός σκυροδεμάτων μειωμένου περιβαλλοντικού ίχνους και χαμηλού κόστους
  • Ανάπτυξη μικτών συστημάτων συνδετικών κονιών και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων
Το Επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από έμπειρους και νέους ερευνητές διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων (Πολιτικού Μηχανικού, Γεωλόγου, Χημικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού), ώστε να καλύπτονται με επάρκεια τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη δόμηση. Στα χρόνια της λειτουργίας του, το εργαστήριο έχει αναλάβει πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ορισμένα σχετικά με το αντικείμενο του έργου είναι:
  • ΤΕΦΡΟΔΟΣ, Ανάπτυξη υλικών σκυροδέματος για οδοποιία και ογκολίθους για προβλήτες. Κατασκευή πιλοτικών οδοστρωμάτων και προβλητών (09ΣΥΝ-32-735), ΕΣΠΑ 2007-2013, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», (2011-2015)
  • SLAG-PROD, Αξιοποίηση των σκωριών της βιομηχανίας χάλυβα: Παραγωγή προστιθέμενης αξίας προϊόντων που βασίζονται στις σκωρίες, για εφαρμογές στην κατασκευή και στη δέσμευση τοξικών συστατικών, προς όφελος του περιβάλλοντος (11ΣΥΝ_5_344), ΕΣΠΑ 2007-2013, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», (2013-2015)